DYMASCALE – CHẤT TẨY XI MĂNG SIÊU SẠCH

– Chất tẩy xi măng trên các nền gạch đỏ, gạch men, gạch chống chơn

– Tẩy các vết ố vàng trên gạch men, nền gạch đỏ

– Tẩy rêu mốc bám lâu ngày trên tường, trên sân vườn…

– Tẩy các vết ố vàng trên gạch, bồn cầu, bồn tiểu

– Tẩy rửa làm sáng bóng các cáu cặn bám trên vòi rửa